برای مشاوره تماس بگیرید

آموزشگاه مکانیک خودرو در اصفهان|پیشروان صنعت|آموزش تعمیر ماشین سنگین   09139328238   آموزشگاه مکانیک خودرو در اصفهان|پیشروان صنعت|آموزش تعمیر ماشین سنگین

 

پشتیبانی استخدام فراگیران

آموزشگاه پیشروان صنعت خودرو فراگیرانی که در پایان دوره های آموزشی موفق به کسب نمرات قبولی شده اندبه شرکت هایی که نیاز به نیروی نسانی داشته باشند معرفی مینمایندو همچنین جهت جواز کسب و پروانه کسب وکار مکانیکی وبرق کاری میتوانند با حضور دردوره های مرتبط و دریافت گواهینامه فنی حرفه ای اقدام به کسب پروانه نمایند

 

 

 

 

 

محل آموزشگاه در نقشه

تماس با ما

همراه: ۰۹۱۳۹۳۰۹۸۷۹ - ۰۹۱۳۹۳۲۸۲۳۸

ایمیل:info@pishtazan-edu.com

آدرس دفتر مرکزی:اصفهان خیابان امام خمینی خیابان حکیم صفاِیی خیابان دوم سمت راست مرکز آموزش های دیزل کشور